2ο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το δεύτερο Βραβείο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», για το                              σχολικό έτος 2011-2012 δώθηκε στο σχολείο μας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τα Γυμνάσια και Λύκεια: Α. Κατηγορία Γυμνασίων & Λυκείων Θέση Σχολείο 1ο Βραβείο 1ο ΣΕΚ Αλεξανδρούπολης 2ο Βραβείο […]