Τομείς-Ειδικότητες

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι εξής τομείς:

  • Α΄ τάξη
  1. κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών
  2. κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας
  • Β΄ τάξη

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. (Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού)

2. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου

3. Τεχνικός οχημάτων (Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού

2. Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης

 

  • Γ΄ τάξη 
  1. τομέας Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
  2. τομέας Οχημάτων

Στην Γ΄τάξη, οι μαθητές αποκτούν πτυχίο της ειδικότητας επιπέδου 3 και απολυτήριο λυκείου ισότιμο με αυτό του

Γενικού Λυκείου. Επιπλέον, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε αντίστοιχο Τ.Ε.Ι.

και Στρατιωτικές Σχολές ( ομάδα Α ) ή σε Α.Ε.Ι ( ομάδα Β ).

– See more at: http://2epal-irakl.ira.sch.gr/?p=8#sthash.zklujNV8.dpuf

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.