2014-2015


Τμήμα: Α4

Θέμα ερευνητικής εργασίας: Αυτοκίνητα.

 

Τμήμα: Α3

Θέμα ερευνητικής εργασίας: Αθλητισμός και αναβολικά.

Θέμα ερευνητικής εργασίας:Επικίνδυνες εξαρτήσει:Ναρκωτικά, αλκοολ, κάπνισμα.

 

 

Τμήμα: Α5

Θέμα ερευνητικής εργασίας: Μόδα.

 

Τμήμα: Α6

Θέμα ερευνητικής εργασίας: Πρώτες Βοήθειες.

Θέμα ΄Β τετραμήνου: Ναρκωτικά