2015-2016

ΑΤ3

ΑΤ2

ΣΕΡΓΙΑΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΥ1

Project ay1 τελικο from 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

ΑΥ2

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα from 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου