Οδηγίες μαθημάτων-Ωρολόγιο πρόγραμμα

 

Ύλη Πανελλαδικώς _Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ ΕΠΑΛ 2017-2018

 

Πρόγραμμα σχολείου από 15 Ιανουαρίου 2018

 

Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

 

ΦΕΚ για απουσίες σχολικού έτους 2017-2018.

 

 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

 

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.