Οδηγίες μαθημάτων-Ωρολόγιο πρόγραμμα

 

Νεό πρόγραμμα σχολείου από 9 Ιανουαρίου 2017

 

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

 

Υλη μαθημάτων Πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Υλη και οδηγίες μαθημάτων Τομέα Πληροφορικης 2016-2017

Ύλη και οδηγίες μαθημάτων τομέα Υγείας 2016-2017

Υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Ύλη και οδηγίες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ΕΠΑΛ

Οδηγίες Αγγλικών ΕΠΑΛ

Έγκριση Βοηθημάτων Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών ΕΠΑΛ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α_Β_ΤΑΞΗΣ(ΦΕΚ_1567Β_02.06.2016)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ (ΦΕΚ_1053Β_05.06.2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ(ΦΕΚ_2434Β_05.08.2016)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΕΠΑΛ_(ΦΕΚ_2605Β_23.08.2016)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_Α-Β_ΤΑΞΗΣ_ΕΠΑΛ_ΣΧ_ΕΤΟΣ_2016-17)