Περιβαλλοντικά

2011-2012 Διαφέρουμε για να αειφέρουμε

2010-2011 Διεκδικώντας το βραβείο Αειφόρου σχολείου

  />

2009-2010  Ανακυκλώνω στο σχολείο μου.