Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018. (Μέχρι 30 Ιουνίου 2017)

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων του σχολείου θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, δηλαδή μετά τις  7 Ιουνίου και  για τους μετεξεταστέους μετά τις 29 Ιουνίου. Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την παρακάτω δήλωση όπου θα δηλώσετε τον τομέα στη Β΄ τάξη ή την […]

Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας.

Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ορισμός Εξεταστικών κέντρων για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών και κατανομή υποψηφίων σ’ αυτά.

Εξεταστικά κέντρα για Αγγλικά.

Πρόγραμμα πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2017.

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο το πρόγραμμα της παρκτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το 2017. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2017pdf ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Υποψήφιων Πανελληνίων Εξετάσεων όλης της Κρήτης

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Μαΐου 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 2ο ΕΠΑΛ  

Προκήρυξη για τις Στρατιωτικές σχολές.

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές σχολές. Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων 2017

Προγραμμα Πανελλαδικών 2017