Αλλαγές στο πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων.

Έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων στα τμήματα ΑΤ1, Ατ2 , ΑΤ3 και στα τμήματα ΓΟΧ1 και ΓΟΧ2.

Νέο πρόγραμμα εξετάσεων.

Comments are closed.
Ιστορικό