Απολογισμός 1ου εξαμήνου προγράμματος erasmus+ DIgital MArketing in upper Secondary education

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #ERASMUS+ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

#DIMAS DIgital MArketing in upper Secondary education! 

Το 2o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνεχίζει την ενεργή παρουσία του στον ευρωπαϊκό χάρτη των προγραμμάτων Erasmus+. Πλήθος μαθητών και καθηγητών του Σχολείου έχουν ωφεληθεί μέχρι τώρα από τη συμμετοχή τους σε αυτά και έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσιμες στην προσωπική τους ζωή, καθώς και αξέχαστες εμπειρίες που καλλιεργούν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους.

Τη φετινή χρονιά, το σχολείο μας μαζί με το  Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν για πρώτη φορά σε πρόγραμμα στρατηγικών συμπράξεων που υποστηρίζουν την καινοτομία (Key Action 201), όπου σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (όχι μόνο σχολεία) φιλοδοξούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, την περυσινή χρονιά, επιλεχθήκαμε ως σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  από την Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης να συμμετάσχουμε μαζί με το Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ως σχολείο Γενικής Παιδείας) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAS (DIgital MArketing at Secondary Schools). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια δύο χρόνια και εκτός από τα δύο σχολεία της Κρήτης, συμμετέχουν τρία σχολεία από την Ισπανία και δύο από τη Σουηδία, ενώ την ομάδα πλαισιώνουν η Περιφερειακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) και η MyDocumenta, μία ισπανική μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και τον Πολιτισμό.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση ενός πλάνου ώστε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποκτήσουν νέες επιχειρηματικές ικανότητες με την εισαγωγή δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και η πιλοτική υλοποίηση του στα επιλεγμένα σχολεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι:

  • Η παραγωγή μιας λεπτομερούς και πιλοτικής «διδακτέας» ύλης για το ψηφιακό μάρκετινγκ με νέους ψηφιακούς μηχανισμούς αξιολόγησης που θα απευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές.
  • Η υποστήριξη των καθηγητών στην δημιουργία μιας συνεργατικής και καινοτόμου μεθοδολογίας με την χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (e-portfolio).
  • Η υποκίνηση των μαθητών μέσω πρακτικής μάθησης επίλυσης προβλημάτων, βασισμένης σε σενάρια πραγματικής ζωής.
  • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ζωής του προγράμματος (Οκτώβριος 2019 – Μάρτιος 2020), έγιναν οι παρακάτω δράσεις:

  • Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της MyDocumenta στην Βαρκελώνη, η πρώτη συνάντηση των συνεργατών του προγράμματος, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019, όπου έγινε η αρχική γνωριμία και έγινε αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων του προγράμματος και των ρόλων και των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων
  • Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα, σχετικά με τις δεξιότητες πάνω στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις ικανότητες αντίστοιχα που απαιτούνται από τους επαγγελματίες της αγοράς, μέσω ερωτηματολογίων που σχεδιάστηκαν και προωθήθηκαν για συμπλήρωση σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου.
  • Βάσει των απαντήσεων των ερωτηματολογίων, διαμορφώθηκε ένα βασικό προφίλ δεξιοτήτων που σχετίζονται με το Digital Marketing και θεωρείται ότι πρέπει να κατέχουν οι απόφοιτοι του σχολείου ώστε να είναι στοιχειωδώς προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της αγοράς.
  • Πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, από τις 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2020, τριήμερη εκπαίδευση των εταίρων σε ψηφιακά εργαλεία στην δημιουργία μιας συνεργατικής και καινοτόμου μεθοδολογίας με την χρήση ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Η επιμόρφωση έγινε από την κ. Christina Cazanova (εκ των διοργανωτών) η οποία παρουσίασε την πλατφόρμα e-portfolio που έχουν αναπτύξει, ως εργαλείο για την εισαγωγή και προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης, την δυνατότητα στην παροχή εξατομικευμένης μάθησης, την φιλοσοφία της δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πρεσβεύει καθώς και τις αυξημένες δυνατότητες στο κομμάτι της αξιολόγησης, της συνεργασίας αλλά και στην αξιοποίηση της στην αγορά εργασίας. Κάθε μήνα, πραγματοποιείται μία «συνάντηση» εξ αποστάσεως, όπου γίνεται ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση και προγραμματισμός των ενεργειών που πρέπει να γίνουν.

Ο απολογισμός λοιπόν του πρώτου εξαμήνου, θεωρείται θετικός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εργάζονται σταθερά για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν, σε έντονα συνεργατικό και φιλικό κλίμα. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και πιστεύουμε ότι η δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε στις μέρες μας λόγω του κορωνοϊού, δε θα σταθούν εμπόδιο στην ομαλή συνέχισή του, και θα αποδείξουν πόσο πιο χρήσιμα είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία στην εκπαίδευση.

2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Comments are closed.
Ιστορικό