Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης

Δημόσια κλήρωση έγινε μόνο για την Α’ τάξη. Για την Β’ και Γ’ τάξη δεν χρειάστηκε να γίνει κλήρωση.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα

Στο  Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 το πρωί, στο γραφείο του συλλόγου των καθηγητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, διενεργήθηκε Δημόσια Κλήρωση σύμφωνα  με την υπ.αριθμ. Φ13α/71351/ΓΔ4/27-6-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ για τις Ηλεκτρονικές Εγγραφές και με το υπ. αριθμ. Φ13α/77656/Δ4/30-6-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις Διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, παρουσία της Διεύθυνσης και  καθηγητών του σχολείου καθώς και εκπροσώπων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, προκειμένου να επιλεχθούν οι μαθητές /τριεςοι οποίοι/ες δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου λόγω του  ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές που έχουν υποβληθεί στο σχολείο για το σχολικό έτος 2023-2024 για την Α’ τάξη είναι παραπάνω από όσες μπορεί να φιλοξενήσει  η σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημόσιας κλήρωσης, δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στην Α’ τάξη οι παρακάτω μαθητές/τριες.

Για λόγους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τα αποτελέσματα της κλήρωσης ανακοινώνονται με τον αριθμό αίτησης του κηδεμόνα στην εφαρμογή e-eggrafes και όχι με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών.

Α/ΑΑρ. Αίτησης
14120
28183
310936
411823
513305
618478
719644
820808
921752
1026017
1126724
1229187
1334399
1440637
1541679
1642752
1743684
1846810
1948725
2048958
2150311
2251838
2353896
2455459
2556163
2659021
2763051
2872598
2973409
3074181
3177380
3278703
3386901

Οι παραπάνω μαθητές που δεν κληρώθηκαν πρέπει να διαγράψουν τη δήλωση τους μέσω της πλατφόρμας e-eggrafes και να υποβάλλουν νέα Ηλεκτρονική Εγγραφή στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών εγγραφών τον Σεπτέμβριο σε ένα άλλο σχολείο που μπορεί να τους δεχτεί.

Οι υπόλοιποι μαθητές της Α΄ τάξης για τους οποίους  δεν αναφέρεται ο αριθμός αίτησης στον προηγούμενο πίνακα θα πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους. Στην ιστοσελίδα του σχολείου έχουν αναρτηθεί όλες οι οδηγίες και τα δικαιολογητικά.

Comments are closed.
Ιστορικό