Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης

Στο  Ηράκλειο σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 το πρωί, στο γραφείο του συλλόγου των καθηγητών του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, διενεργήθηκε Δημόσια Κλήρωση σύμφωνα  με την υπ. αριθμ. Φ1α/75919/Δ4 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ για τις Ηλεκτρονικές Εγγραφές, παρουσία της Διεύθυνσης και  καθηγητών του σχολείου καθώς και εκπροσώπων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, προκειμένου να επιλεχθούν οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου λόγω του  ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές που έχουν υποβληθεί στο σχολείο για το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α’ τάξη και τη Β’ τάξη τομέα Μηχανολογίας  είναι παραπάνω από όσες μπορεί να φιλοξενήσει  η σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημόσιας κλήρωσης, δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου οι παρακάτω μαθητές της Α’ τάξης και της Β’ τάξης τομέα Μηχανολογίας.

Οι παρακάτω μαθητές πρέπει να διαγράψουν τη δήλωση τους και να υποβάλλουν νέα Ηλεκτρονική Εγγραφή 13 και 14 Ιουλίου 2020 σε ένα άλλο σχολείο που μπορεί να τους δεχτεί.

Comments are closed.
Ιστορικό