Αποτελέσματα φοίτησης και επίδοσης σχολικού έτους 2019-2020

Μαθητές που απορρίπτονται λόγω απουσιών:

1.Αριθμός μητρώου: 2047 (ΓΟΧ1)

2.Αριθμός μητρώου: 2689 (ΓΤΕΠ)

3. Αριθμός μητρώου: 2542 (A3)

4. Επίσης απορρίπτονται όλοι οι μαθητές που είχαν κριθεί μη παρακολουθούντες με την πράξη συλλόγου : 43 /30-1-2020

Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές προάγονται ή απολύονται.

Comments are closed.
Ιστορικό