Γερμανο-Ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος “MobiPro-ΕU” που θα υλοποιηθεί μεταξύ Ηρακλείου και της Νότιας Θουριγγίας.

Γερμανο-Ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος ?MobiPro-ΕU” που θα υλοποιηθεί μεταξύ Ηρακλείου και της Νότιας Θουριγγίας. Κάντε κλικ στο συνημμένο παρακάτω για λεπτομέρειες.

German-Greek education program through “MobiPro-EU” between Heraklion and South Thuringia

Comments are closed.
Ιστορικό