Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS + Social Media and Inclusion”

Oποιος μαθητης/τρια ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα, να δηλώσει συμμετοχή στην Κα Παχιαδάκη μεχρι την Παρασκευή στις 1/2.
Προϋποθέσεις:
Α. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών,
Β. Προθυμία και όρεξη για δουλειά,
Γ. Καλή συνεργασία με καθηγητές και συμμαθητές.
Απευθύνεται μόνο σε μαθητές από την Α’ ταξη.
Αφού αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες μέσω συνέντευξης, θα γίνει κλήρωση.

Comments are closed.
Ιστορικό