Δελτίο τύπου Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε πρόγραμμα Erasmus+.

Το   2ο   ΕΠΑΛ   Ηρακλείου   στο   πλαίσιο   του   προγράμματος   Erasmus+,    Δράση KA1 Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υλοποίησε πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακό περιεχόμενο και μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων (-ζωντανή μετάδοση σε πραγματικό χρόνο)» (Live Digital Content Marketing of social networks (- Streaming)).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η κατάρτιση μαθητών στον σημαντικό και καινοτόμο τομέα της ζωντανής μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (streaming), η οποία αποτελεί ένα νέο τρόπο παρουσίασης Ψηφιακού Περιεχομένου πολύ διαδεδομένο στις νεανικές ηλικίες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι ειδικότητες του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής και της ειδικότητας της Διοίκησης και Οικονομίας. Η σπουδαιότητα της σύνδεσης και της συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων, η επαφή με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του Μονάχου, η χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας και γενικά η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κυρίως η επαφή με την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής μιας πόλης του εξωτερικού αποτέλεσαν τα κυριότερα κίνητρα για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν άμεση συνάρτηση και με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ώστε να εμπλουτιστεί και ενδεχομένως αναβαθμιστεί η διδακτική διαδικασίας. Οι κυριότεροι στόχοι είναι η βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων των εκπαιδευτών σε θέματα ζωντανής μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (streaming), με τα ανάλογα οικονομικά κοινωνικά οφέλη, η εξοικείωση με τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας που εφαρμόζονται στη Γερμανία, η άσκηση στη χρήση της Αγγλικής επαγγελματικής ορολογίας και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία τεχνικών θεμάτων υψηλής εξειδίκευσης.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 14 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Διοίκησης και Οικονομίας και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής από τις 27 Ιουνίου έως και τις 11 Ιουλίου 2022. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου καθώς επίσης και τους τρόπους αναμετάδοσης του υλικού (streaming). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και βίντεο που παράχθηκε για τις ανάγκες της επιμόρφωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια διαμονής τους στο Μόναχο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες youtube, instagram αλλά και το λογισμικό obs για να αναμεταδοθεί το υλικό δημόσια. Την εκπαίδευση ανέλαβε ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, Duakademie GmbH.

Με το τέλος του προγράμματος θα ακολουθήσει διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητικότητα, στον σύλλογο διδασκόντων και στη μαθητική κοινότητα του σχολείου.

Comments are closed.
Ιστορικό