Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι  όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, μπορούν  να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). 

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν, μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΕΠΑΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου (εντός Ιουλίου).

 Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μας για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) από Δευτέρα 19 έως και Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρες  9:00 με 13:00 (εκτός Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26 λόγω εκλογών). 

Ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός και θα δίνεται μόνο στον υποψήφιο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο ΕΠΑΛ η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

 Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την υποβολή Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η κατοχή πτυχίου και απολυτηρίου. Αντιθέτως, για την υποβολή του ΠΜΔ για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ αρκεί η κατοχή Απολυτηρίου και δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί και το Πτυχίο Ειδικότητας. 

Comments are closed.
Ιστορικό