Δημόσια Κλήρωση για Οριστικοποίηση Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές που έχουν υποβληθεί στο σχολείο  μας για το σχολικό έτος 2022-2023 για την Α’ τάξη  είναι παραπάνω από όσες μπορεί να φιλοξενήσει  η σχολική μονάδα, οπότε σύμφωνα  με την υπ.αριθμ. :  Φ13α/77685/ΓΔ4/23-6-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τις Ηλεκτρονικές Εγγραφές, θα γίνει δημόσια κλήρωση την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 το πρωί  στο χώρο του σχολείου. 

Αμέσως μετά την κλήρωση, θα ενημερωθούν όλοι οι μαθητές που δεν θα μπορέσουν να εγγραφούν στο σχολείο έτσι ώστε να υποβάλλουν σε επόμενη φάση νέα Ηλεκτρονική Εγγραφή σε ένα άλλο σχολείο που μπορεί να τους δεχτεί μέσω της εφαρμογής: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Comments are closed.
Ιστορικό