Διευκρίνιση για την αντιστοίχιση τμημάτων ειδικότητας με τα τμήματα γενικής παιδείας.

Στο παρακάτω πινακάκι υπάρχει η αντιστοιχία των τμημάτων γενικής παιδείας (Β1,Β2,Β3 … Γ1, Γ2, Γ3….) με τα τμήματα ειδικότητας.

Β ΤΑΞΗ
ΒΥ1Β1
ΒΥ2Β2
ΒΥ3Β3
ΒΥ4Β4
ΒΥ5Β5
ΒΥ6Β6
ΒΔΒ7
ΒΜ1Β8
ΒΜ2Β9
ΒΠΒ10
Γ ΤΑΞΗ
ΓΒΓ1
ΓΙΓ2
ΓΝΓ3
ΓΟΔΓ4
ΓΟΧ1Γ5
ΓΟΧ2Γ6
ΓΤΕΠΓ7
ΓΦΓ8
ΓΨΓ9
  
Comments are closed.
Ιστορικό