Δικαιολογητικά για την Οριστικοποίηση Εγγραφών-Μετεγγραφών στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών από τους κηδεμόνες ή από τους ίδιους τους μαθητές αν είναι ενήλικοι στο σχολείο μας, μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή και τα αποτελέσματα με την κατανομή τους (και μετά τη δημόσια κλήρωση για την Α΄ τάξη), είναι τα παρακάτω:

1.      Ταυτότητα μαθητή. Για τους/ τις μαθητές/τριες, που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Δήμου/Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατεθεί θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα του .

2.      Για τις τάξεις Α’ και Β’ μια (1) φωτογραφία, ενώ για την Γ’ τάξη τρεις (3) φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες να είναι τύπου ταυτότητας μικρές απλές, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.

3.      Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει υποχρεωτικά  να  είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

4.       Δελτίο Υγείας για την Α΄ τάξη.

5.       Επιλογή Ειδικού Μαθήματος για τη Β΄ Τάξη Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του σχολείου: 2epal-irakl@sch.gr, διαφορετικά η οριστικοποίηση της εγγραφής θα γίνει με φυσική παρουσία  οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή 8  Σεπτεμβρίου.  Αν επιλεγεί ο ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής, τότε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και οι φωτογραφίεςπρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο από τους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μαθητές που φοιτούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στο 2ο ΕΠΑΛ και έχουν ήδη προσκομίσει Δελτίο Υγείας, ταυτότητα ή μία φωτογραφία (για Α και Β τάξη) δεν χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου.
Comments are closed.
Ιστορικό