Δικαιολογητικά για την Οριστικοποίηση Εγγραφών-Μετεγγραφών στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Οι μαθητές/τριες  που έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο μας μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή, οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες τους  ή οι ίδιοι/ες εφόσον είναι ενήλικοι/ες  να οριστικοποιήσουν την εγγραφή/μετεγγραφή τους, προσερχόμενοι στο σχολείο το διάστημα 2 με 10 Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

1.    Εκτύπωση Ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

2.    Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής κηδεμόνα.

3.    Αν δεν έχει ήδη προσκομιστεί, συμπληρωμένη και   υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση του έτερου κηδεμόνα.

4.    Ταυτότητα μαθητή.

5.    Για τις τάξεις Α’ και Β’ μια (1) φωτογραφία, ενώ για την Γ’ τάξη τρεις (3) φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες να είναι τύπου ταυτότητας μικρές απλές, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.

6.    Γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ σε περίπτωση που δεν είχε προσκομιστεί στο σχολείο φοίτησης το προηγούμενο σχολικό έτος .

7.    Δελτίο Υγείας για την Α΄ τάξη.

8.    Επιλογή Ειδικού Μαθήματος για τη Β΄ Τάξη Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας. 

9.    Σε περίπτωση φοίτησης μόνο για απόκτηση πτυχίου, τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.

Για τη μετακίνηση με ΚΤΕΛ Υπεραστικό-Αστικό (αν είναι δικαιούχος/α)

·         Δήλωση

·         1 Φωτογραφία, μικρή απλή, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μαθητές που φοιτούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στο 2ο ΕΠΑΛ και έχουν ήδη προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός τις φωτογραφίες στη Γ΄ τάξη) δεν χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου.

Comments are closed.
Ιστορικό