Δικαιολογητικά για την Οριστικοποίηση Εγγραφών στο 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών από τους κηδεμόνες ή από τους ίδιους τους μαθητές αν είναι ενήλικοι στο σχολείο μας, μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή και τα αποτελέσματα με την κατανομή τους, είναι τα παρακάτω:

1.      Ταυτότητα μαθητή. Σε περίπτωση αλλοδαπών μαθητών επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2.      Για τις τάξεις Α’ και Β’ μια (1) φωτογραφία, ενώ για την Γ’ τάξη τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (απλές έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).

3.      Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει υποχρεωτικά  να  είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

4.       Δελτίο Υγείας για την Α΄ τάξη.

5.       Επιλογή Ειδικού Μαθήματος για τη Β΄ Τάξη Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του σχολείου: 2epal-irakl@sch.gr, διαφορετικά η οριστικοποίηση της εγγραφής θα γίνει με φυσική παρουσία οπωσδήποτε μέχρι τις 10  Σεπτεμβρίου λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19. Αν επιλεγεί ο ηλεκτρονικός τρόπος εγγραφής, τότε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και οι φωτογραφίες πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο από τους μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι μαθητές που φοιτούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στο 2ο ΕΠΑΛ και έχουν ήδη προσκομίσει Δελτίο Υγείας, ταυτότητα ή μία φωτογραφία (για Α και Β τάξη) δεν χρειάζεται να τα προσκομίσουν εκ νέου

Comments are closed.
Ιστορικό