Δικαιολογητικά Εγγραφών Σχολικού Έτους 2019-2020

Οι οριστικές εγγραφές όλων των μαθητών για το σχολικό έτος 2019-20 που έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι και 17 Ιουνίου, γίνονται από τις 21  έως και 28 Ιουνίου 2019 και ώρες 8:00-14:00 στο σχολείο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές αν είναι ενήλικοι, είναι τα παρακάτω:

1.    Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής.

2.    Ταυτότητα μαθητή ή σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση αλλοδαπών μαθητών επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.    Για τις τάξεις Α’ και Β’ μια (1) φωτογραφία, ενώ για την Γ’ τάξη τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (απλές έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

4.    Συνδρομή 10 ευρώ για τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Comments are closed.
Ιστορικό