Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018. (Μέχρι 30 Ιουνίου 2017)

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων του σχολείου θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, δηλαδή μετά τις  7 Ιουνίου και  για τους μετεξεταστέους μετά τις 29 Ιουνίου.

Παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε την παρακάτω δήλωση όπου θα δηλώσετε τον τομέα στη Β΄ τάξη ή την ειδικότητα στη Γ΄ τάξη που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε για το σχολικό έτος 2017-2018.  Οι δηλώσεις θα παραδοθούν στη Διεύθυνση του σχολείου υπογεγραμμένες από τους γονείς ? κηδεμόνες, αν οι μαθητές είναι ανήλικοι ή από τους ίδιους αν είναι ενήλικοι, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2016-2017.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν δήλωση.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΜΕΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Comments are closed.
Ιστορικό