Ενημέρωση για τη μετακίνηση υποψηφίων με πλοίο για συμμετοχή σε ειδικά μαθήματα και προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών

Παρακαλώ να λάβετε γνώση του επισυναπτόμενου εγγράφου της  εταιρείας ANEK LINES για την έκπτωση στη μετακίνηση υποψηφίων.

Comments are closed.
Ιστορικό