Ενημέρωση για τις προθεσμίες υποβολής αίτησης στις ΑΕΝ και Αστυνομικές Σχολές. Έκπτωση για μετάβαση στην Αθήνα

2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                       15-6-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι:

  • η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στις Αστυνομικές Σχολές είναι η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 μέχρι τις 15:00 στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων,
  • η αίτηση  στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλλεται  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη,  από την  06.2015 και μέχρι την  09.07.2015 ημέρα Πέμπτη. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κλείσετε ραντεβού και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας.

Τέλος, όσοι μαθητές επιθυμούν να μεταβούν στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών και  Αστυνομικών Σχολών , υπάρχει έκπτωση στα πλοία από τις εταιρείες με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από το σχολείο.

 

Οι προκηρύξεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, στο τηλέφωνο 2810360741.

Από τη Δ/νση

Comments are closed.
Ιστορικό