Επίσκεψη της ΄Γ τάξης στο Festos Palace των Μινωϊκών Γραμμών.

Επίσκεψη των τμημάτων ΓΟΧ1, ΓΟΧ2, ΓΨ1, και ΓΨ2 στο πλοίο Festos Palace των Μινωϊκών Γραμμών την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2014.

[print_gllr id=1079]

 

Comments are closed.
Ιστορικό