Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών-μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) θα είναι σε λειτουργία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες.

Το αποτέλεσμα κατανομής μέσω της εφαρμογής θα είναι ορατό από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 και αμέσως μετά πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών να οριστικοποιήσουν την εγγραφή σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

Σημείωση: Οι μαθητές που δεν κληρώθηκαν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο σχολείο μας σύμφωνα με τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε τον Ιούλιο,  πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση εγγραφής σε ένα άλλο σχολείο με διαθέσιμες θέσεις, αφού πρώτα διαγράψουν την παλιά αίτηση τους μέσω της εφαρμογής e-eggrafes (δείτε υποβληθείσες δηλώσεις).

Comments are closed.
Ιστορικό