Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ  

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες και το πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης  και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα  Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-24 με έδρα τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου .

Comments are closed.
Ιστορικό