Οριστικοί πίνακες κατάταξης τάξεων Μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου-Ε’ Φάση

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όλοι οι επιτυχόντες που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, καλούνται με σειρά κατάταξης οι επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

Comments are closed.
Ιστορικό