ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ζ’ ΦΑΣΗΣ 2ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στην Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023 για τις παρακάτω ειδικότητες:

1.       Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
2.       Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
3.       Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στα ΕΠΑΛ όπου είναι επιτυχόντες, για να γίνει η καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 4/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

Comments are closed.
Ιστορικό