Παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτηση-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021

Παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021. 

Comments are closed.
Ιστορικό