Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις  Στρατιωτικές Σχολές

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψηφίων για την επιλογή σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Οι υποψήφιοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 το πρωί έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00 το βράδυ.
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Comments are closed.
Ιστορικό