Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας.

Προκήρυξη για Αστυνομία. Προθεσμία εγγραφών μέχρι 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής σας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Comments are closed.
Ιστορικό