Προκήρυξη για εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο ΑστυνομικόΤμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικάμέχρι την ώρα 15.00 της 02-06-2021.

Comments are closed.
Ιστορικό