Προσωρινοί πίνακες κατάταξης τάξεων Μαθητείας 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου- Φάση Ε’

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

Comments are closed.
Ιστορικό