ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ζ’ ΦΑΣΗΣ 2ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στην Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023 για τις παρακάτω ειδικότητες:

1.       Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

2.       Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

3.       Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Από την Πέμπτη 29/9/2022 μέχρι και την Κυριακή 2/10/2022 μπορεί να γίνει ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ.

Comments are closed.
Ιστορικό