Πρόγραμμα εξετάσεων Καταργημένων ειδικοτήτων Οκτωβρίου 2014

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πρόγραμμα των εξετάσεων των απορριπτέων μαθητών των καταργημένων ειδικοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

Comments are closed.
Ιστορικό