Πρόγραμμα Erasmus DiMaS

Το σχολείο μας ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα #ERASMUS+ “ Digital Marketing in Upper Secondary Education-#DIMAS ” ,υποδεχόμενο τους εταίρους από την Ισπανία Κύπρο και Σουηδία στο Ηράκλειο και συμμετέχοντας στο Συνέδριο που διοργάνωσε η ΠΔΕ Κρήτης για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του. Στο συνέδριο είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την δουλειά που κάναμε: α. στην δημιουργία του υλικού για το course “DIMAS” β. και στην πιλοτική εφαρμογή του με δραστηριότητες που εκτέλεσαν οι μαθητές του σχολείου μας.

Our school #2nd_Vocational_High_School_ of_HERAKLION, completed the European program #ERASMUSplus ” #Digital_Marketing_in_Upper_Secondary_Education- # DIMAS”, by welcoming the partners from Spain, Cyprus and Sweden in Heraklion and by participating in the Conference organized by the RDPD of of Crete to present its final results. At the conference we had the opportunity to present the work we did: a. in the creation of the material for the course “DIMAS” and b. in its pilot application with activities performed by the students of our school as well as students from schools in Spain, Sweden and the Experimental High School of Rethymnon. DIMAS is a program that supports the promotion of entrepreneurship and digital marketing skills in secondary schools.

Comments are closed.
Ιστορικό