Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 – Υπολογισμός μορίων

Επισυνάπτεται η  εγκύκλιος με την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής. 

Με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ο υπολογισμός μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σας επισυνάπτουμε και την υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. 

Comments are closed.
Ιστορικό