Συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAS

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAS που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και βρίσκεται στον 2ο χρόνο εκπόνησής του.

 Μαζί με τους συνεργάτες μας ολοκληρώσαμε το Προφίλ Ικανοτήτων Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMCP), που είναι ένα πλαίσιο που καθορίζει τους δείκτες , τις δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ.

Tο DMCP εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την συνεργασία όλων των συνεργατών του προγράμματος. Το DMCP έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του DIMAS σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Σουηδικά: http://dimasproject.eu/

Πρόγραμμα σπουδών DIMAS

Το πρόγραμμα ψηφιακού μάρκετινγκ βασίζεται στο DIMAS DMCP και περιέχει μια περιγραφή του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του αντίστοιχου υλικού ηλεκτρονικής μάθησης. Οι συνεργάτες ανέπτυξαν δραστηριότητες βασισμένες σε σενάρια πραγματικής

ζωής, επίλυση προβλημάτων, μάθηση μέσω πράξης και συνδέοντας τις ψηφιακές δεξιότητες μάρκετινγκ που απαιτούνται από πραγματικές δραστηριότητες στα ίδια

κανάλια που χρησιμοποιούν τα σχολεία τους για να επικοινωνήσουν με την κοινωνία (ιστότοποι, ενημερωτικά δελτία, περιεχόμενο ιστολογίου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι επίσης. διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου μέσω του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μαθητών -εκπαιδευτικών (eportofolio)

Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες λόγω του lockdown σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες, όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία από τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησαν τον προ‐πιλότο του έργου.

Περισσότεροι από 150 μαθητές και δάσκαλοι από την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο έως το τέλος Μαΐου 2021. 

Οι εταίροι

• Συντονιστής: MyDocumenta, Spain http://www.mydocumenta.com/

• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης http://www.pdekritis.gr/pde/

• Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου https://euc.ac.cy/en/

• Halsingland Education Association, Sweden http://www.hufb.se/

• 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης http://2epal‐irakl.ira.sch.gr/

• Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης http://lyk‐aei.reth.sch.gr/main

• I.E.S. Dos Mares, Murcia, Spain http://iesdosmares.com/

• Colegio Mas Camarena, Valencia, Spain https://www.colegiomascamarena.es/

Comments are closed.
Ιστορικό