Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) για το 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται το Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (Ομάδα Β?), καθώς και το Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) για το 2013, με την υλοποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ Ά ομάδα 2013.

Comments are closed.
Ιστορικό