Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την Πρόσβαση Αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρακαλούμε να λάβετε γνώση της επισυναπτόμενης υπουργικής απόφασης.

Comments are closed.
Ιστορικό