Υλη Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ-Τάξης Ημερ. ΕΠΑΛ, Δ-Εσπερ ΕΠΑΛ και αποφοίτων ΕΠΑΛ

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία που αφορούν σε :

 

(α) Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ- τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016

[2015.10.01]_Υλη_Πανελλ_Εξεταζ_Μαθημ_Γ-Ημερ_ΕΠΑΛ_(Εγκύκλιος_Ενημέρωσης)

 

(β)  Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016 και

[2015.10.01]_Υλη_Πανελλ_Εξεταζ_Μαθημ_Δ-Εσπερ_ΕΠΑΛ_(Εγκύκλιος_Ενημέρωσης)

 

(γ)  Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους απόφοιτους Ημερήσιου – ΕσπερινούΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών.

[2015.10.01]_Υλη_Πανελλ_Εξεταζ_Μαθημ_Αποφοίτων_ΕΠΑΛ_(Εγκύκλιος_Ενημέρωσης)

 

Comments are closed.
Ιστορικό