Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2020

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα προσέρχονται οι ίδιοι ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τους ίδιους (με πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τις παρακάτω ημέρες και ώρες :

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 12:00-14:00 (λόγω πανελλάδικών εξετάσεων)

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 09:00-13:00 και

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 09:00-13:00

Comments are closed.
Ιστορικό