Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρες 9-12 το σχολείο θα λειτουργήσει εκτάκτως για να παρέχειοποιαδήποτε πληροφορία και υποστήριξη ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων και την απόκτηση κωδικού ασφαλείας.

Επισυνάπτονται περισσότερες οδηγίες.

Comments are closed.
Ιστορικό