ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2024, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ειδική εφαρμογή, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ πατώντας εδώ, επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι έως και τις 08/05/2024.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν και στους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις τρέχουσες εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας που παρακολούθησαν, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι που πέτυχαν στον έναν από τους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) κατοχυρώνουν την επιτυχία τους στο μέρος αυτό, εφόσον προσέλθουν στις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους, (από αυτήν που κατοχύρωσαν) της ειδικότητας που παρακολούθησαν. Οι δύο τελευταίες εξεταστικές περίοδοι ήταν το 2019 και το 2021.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα υποβολής που αναγράφονται στον «Οδηγό Υποβολής» και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, πριν ξεκινήσουν να υποβάλλουν την αίτησή τους, για να αποφύγουν λάθη και καθυστερήσεις.

Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μετά την παραπάνω ημερομηνία (08/05/2024) θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή. Η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όλοι οι απόφοιτοι που ολοκλήρωσαν το «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» και τους έχει χορηγηθεί από τη σχολική μονάδα η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακολούθησης.

Αφήστε μια απάντηση

Ιστορικό