ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος  για την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νίκης σε μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2021-2022 μαζί με το Υπόδειγμα Αίτησης  ( και σε word).Comments are closed.
Ιστορικό