Διατήρηση Σχολικών Βιβλίων για το Σχ. Έτος 2020-2021

Οι μαθητές και ο μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους  για την πιθανή  αξιοποίησή τους την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.

Comments are closed.
Ιστορικό