Πανελλαδικές

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες  και το πρόγραμμα  της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού 
Read more
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024  όπως και τις  πρώτες οδηγίες για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 
Read more
Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).   καθώς και το δελτίο τύπου του 
Read more
Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με 
Read more
Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις  που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για  το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να  υποβάλουν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  σε μία 
Read more
Σας ενημερώνουμε ότι όλοι  όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο 
Read more
Oι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα 
Read more
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Όλοι 
Read more
Επισυνάπτεται η  εγκύκλιος με την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την Πρόσβαση των υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές 
Read more
Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση 
Read more
Ιστορικό