Four Shades of Literacy

“Four shades of Literacy” Τέσσερις αποχρώσεις γραμματισμού

Αριθμός έργου:  2018-1-CZ01-KA229-047992

Περίοδος έργου: 2018 – 2021

Συνεργάτες: OA και VOŠ Příbram (Τσεχία), 

Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule (Γερμανία), 

Lycée Follereau (Γαλλία) 

2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου (Ελλάδα),

Περιγραφή Έργου:

Το έργο επικεντρώθηκε σε 4 βασικά θέματα – μέσα ενημέρωσης, οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό γραμματισμό. Οι συμμετέχοντες μαθητές διεύρυναν τις δεξιότητές τους σε αυτούς τους τομείς δημιουργώντας παρουσιάσεις, κουίζ, φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγια που επικεντρώθηκαν σε αυτά τα θέματα. Έλαβαν επίσης μέρος σε διάφορα σεμινάρια, συζητήσεις και εκδρομές σε τοπικές επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα του έργου είναι 4 ταινίες μικρού μήκους που αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες μαθητών από 4 ευρωπαϊκές χώρες με αυτά τα θέματα. Τα αποτελέσματα του έργου υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε μια ηλεκτρονική έκδοση που ονομάζεται Litery Guide, παρακάτω σύνδεσμος. Αυτό το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε άλλα σχολεία ως παράδειγμα καλής πρακτικής και έχει δημοσιευτεί στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων ERASMUS+  Η πλατφόρμα E-twinning χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εργαστεί στο έργο, όπου υπάρχει πρόσθετη τεκμηρίωση φωτογραφιών, μερικά αποτελέσματα και υλικά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Διεθνείς δραστηριότητες και αποτελέσματα:


Εισαγωγική συνάντηση στην Τσεχική Δημοκρατία – 22 – 26 Οκτωβρίου 2018
Συνάντηση έργου στη Γαλλία  13 – 19 Ιανουαρίου 2019
Συνάντηση έργου στη Γερμανία  31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2019
Συνάντηση έργου στην Ελλάδα  13 – 19 Οκτωβρίου 2019
Συνάντηση έργου 2019 στην Τσεχική Δημοκρατία – 16 έως 18 6th 2021(virtual)


eTwinning project

https://twinspace.etwinning.net/70673/pages/page/589534


Literacy guide 

https://sites.google.com/view/literacy-guide/home?fbclid=IwAR1vwqgdMbYroN3NOH5x3rlNmZbzfrDwMP1sTvJzdx1BnV7-9hFaVvQlEFM

Τοπικές δραστηριότητες και αποτελέσματα:

Διαγωνισμός logo για το πρόγραμμα


Ενημέρωση των μαθητών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και workshop με τα εθνικά και τοπικά ΜΜΕ

Εκδρομή στην Κriti TV, Kriti radio, και στην ηλεκτρονική και έντυπη εφημερίδα

Εφημερίδα προγράμματος στα αγγλικά (Pudlet)

Εφημερίδα σχολείου (Pudlet)

Ημερίδα για την οικονομική παιδεία – συζήτηση με έναν ειδικό (από το Tipping point/100mentors) για την νεανική επιχειρηματικότητα (startups)
Επίσκεψη στην εφορία

Επίσκεψη στην Παγκρήτια Τράπεζα

Επίσκεψη στο Εμπορικό επιμελητήριο.βίντεο
Βιντεάκι με κρητικά κάλαντα και αφίσα με χριστουγεννιάτικα γλυκά

Ημερίδα για τον πολιτιστικό γραμματισμό

Μαθητικές εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επίσκεψη στο INFO POINT του Ηρακλείου και tour στα μνημεία του Ηρακλείου

Επίσκεψη στο Ιστορικό μουσείο του Ηρακλείου (afisa)

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (διαγωνισμός αφισών) και μέρα της Ευρώπης βιντεο
Επίσκεψη στο Castello City Hotel (afisa)

Εργαστήριο για τον κοινωνικό γραμματισμό
Επίσκεψη στα γηροκομεία του Καλοκαιρινού και του Αποστόλου Τίτου με διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης –βίντεο

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου έρανου
Δράσεις για την μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού (afisa)

Παρουσίαση του Παγκρήτιου Συλλόγου γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία «Ηλιαχτίδα»
Διοργάνωση Αιμοδοσίας και Μυελού των Οστών

ErasmusDays 2020 βίντεο και αφίσα 

Κλείσιμο Συνέδριου

Διάδοση του έργου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης:

Κάθε δράση από τις παραπάνω ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα και το fb του σχολείου, και μετά από κάθε μετακίνηση  στην Γαλλία ,στην Γερμανία ακόμη και για την virtual συνάντηση στην Τσεχία, εστάλησαν και δημοσιεύτηκαν άρθρα στις διαδικτυακές εφημερίδες και στο fb των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/3/73/673/70673/images/ba64c786e_opt.jpg

TO #2οΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΤΟ #4SHADESOFLITERACY #ERASMUSPLUS #PROJECT

Στις 16 με 18 Ιουνίου η ομάδα Erasmus+ του σχολείου μας, συμμετείχε στην εικονική κινητικότητα (virtual mobility) για το Erasmus+ project  «4 Shades of literacy», που διοργάνωσε το σχολείο του Pribram της Τσεχίας επειδή λόγω Covid19 δεν μπορέσαμε να ταξιδέψουμε εκεί.

Ήταν μία διαφορετική εμπειρία!! Το Τσέχικο σχολείο, παρουσίασε τα προγράμματα Erasmus , την χώρα του, και την πόλη του (Pribram). Τα υπόλοιπα σχολεία  παρουσίασαν  τις δικές τους πόλεις. Έτσι το Γαλλικό  παρουσίασε το Βelfort, το Γερμανικό το Idar-Oberstein, το Ισπανικό το Cadiz  και εμείς το Ηράκλειο. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 διεθνείς ομάδες (διαφορετικά «δωμάτια») και  παίζοντας escape room, γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Συμμετείχαν σε κουίζ Kahoot για τις 4 πόλεις από τις οποίες προέρχονταν.

Απαντήσαν  σε ερωτηματολόγια (Mendi meter) για τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας τους και της περιοχής τους και έγραψαν ένα άρθρο για αυτά. Είδαν το video ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ και μίλησαν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες .

Απάντησαν σε κουίζ με κοινωνικά θέματα. Μίλησαν για το Covid και το Στρες! Έγραψαν τις απόψεις τους στο Jamboard.  Kάθε group έκανε ένα infographic στο CANVA πως «αντιμετωπίζεις το άγχος και πως βοηθάς και τους άλλους σε δύσκολες καταστάσεις»! Κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματά της.

Έκαναν yoga με τους συναδέλφους Γυμναστές !!! Έγραψαν με τα σώματά τους την λέξη Erasmus!! Παρουσίασαν την δουλειά τους. Εργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες και έπαιξαν το “Euro rail alla cart”. Έφτιαξαν ένα video με όλο το υλικό από την ψηφιακή κινητικότητα. Σχεδίασαν δραστηριότητες  για τις Erasmus days 2021.

Τα παιδιά μας απέκτησαν δεξιότητες χρήσιμες στην προσωπική τους ζωή και αξέχαστες εμπειρίες που καλλιεργούν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους!!

Έλενα Σταυράκη.

TO #2nd VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF HERAKLION & THE  #4SHADESOFLITERACY #ERASMUSPLUS #PROJECT

On June 16-18, the Erasmus+ team of our school participated in the virtual mobility for the Erasmus+ project “4 Shades of literacy”, organized by the school of Pribram in the Czech Republic because due to Covid19 we could not travel there.

It was a different experience!! The Czech school presented the Erasmus programs, Its country, and Its city (Pribram). The other schools presented their own cities. So the French presented Belfort, the German Idar-Oberstein, the Spanish Cadiz and we Heraklion. The students were divided into 3 international groups (different “rooms”) and while playing escape room, they got to know each other. They participated in a Kahoot quiz for the 4 cities from which they came.

They answered questionnaires (Mendi meter) about the social problems of their country and region and wrote an article about them. They saw the video NO ONE IS PERFECT and talked about people with disabilities.

They answered a quiz with social issues. They talked about Covid19 and Stress! They wrote their opinions on Jamboard. Each group made an infographic on CANVA on “how you deal with stress and how you help others in difficult situations”! Each team presented its results.

They did yoga with their PE teachers!!! They wrote the word Erasmus with their bodies!! They presented their work. They worked in international teams and played the “Euro rail al a cart”. They made a video with all the material from the digital mobility. They planned activities for Erasmus days 2021.

Our children acquired skills useful in their personal life and unforgettable experiences that cultivate and shape their personality!!

Elena Stavraki.

Ιστορικό